Kommende arrangementer

 

 

Tusind tak til alle vores sponsorer til Vellev Borgerforenings julekalender 2021

Godt nytår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling:

Vellev Borgerforening afholder generalforsamling

Lørdag den 30. oktober 2021 kl. 10.00

Generalforsamlingen afholdes på Friskolen i Vellev

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Formandens beretning v. næstformand Kathrine Bjerregaard
  4. Landsby rådets repræsentants beretning v. Erik Holm Hansen
  5. Regnskab fremlægges til godkendelse v. Ulla Hammershøj
  6. Regnskab fra Landsbykassen fremlægges v. Erik Holm Hansen
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af revisor
  • Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest den 22. oktober 2021.

Kan sendes til mail: jettesandris@gmail.com.

 

 

Der serveres kaffe og rundstykker.

MØD OP OG DELTAG I LOKALSAMFUNDET

———————————————————————————————–

Juletræet i Vellev skal tændes

Det sker søndag den 29.11.2020
ved forsamlingshuset.
Træet tændes kl. 16.00.
Vi tænder fakler som vil minde os
om at lyset kommer, efter den
svære perioder som vi alle befinder
os i. Vi vil sammen synge julesange.
Der vil være slikposer til børnene.
(Corona regler overholdes).

Medlemskab (isskraber) kan købes ved arrangementet.
Første udtrækning i årets julekalender vil ske blandt deltagerne ved
juletræstænding.

Gaverne er sponsoreret af lokale erhvervsdrivende.

Vellev Borgerforening

 

På grund af Corona situationen har vi måtte aflyse generalforsamlingen den 14.11.2020.

Hvis det bliver muligt vil generalforsamlingen afholdes medio februar 2021.

Indtil da, vil den siddende bestyrelse varetage alle opgaver.

Vellev Borgerforening